zondag 17 juli 2016

Nr. 12 KOLENCENTRALES


Nr. 12  KOLENCENTRALES                 15 juli 2016

De kolencentrales zijn weer eens in het nieuws. Men wil ze allemaal sluiten, maar…. we hebben nog even tijd, in 2020 moeten ze pas dicht zijn en dat gaat 7 miljard euro kosten.

Waarom moeten ze eigenlijk dicht? Kolencentrales stoten per kilowattuur meer CO2 uit dan de gas- en oliecentrales en als de kolencentrales gesloten zijn zal de totale CO2 uitstoot aanzienlijk dalen, dat moet omdat we aan onze internationale verplichtingen moeten voldoen.

Hoeveel CO2 zouden die Nederlandse kolencentrales eigenlijk  uitstoten per jaar? Ik vond op de site van Greenpeace het volgende staatje:Kolencentrales               Bouwjaar               vermogen            CO2 uitstoot

EON Maasvlakte 1          1988 (uit 2017)     500 Mwatt          3,9 Mton/jaar

EON Maasvlakte 2         1989 (uit 2017)     500    ,,                3,9      ,,

Essent Amercentrale8   1981 (uit 2016)      645    ,,                5,1       .. 

Delta  Borsele                1988 (uit 2016)     406    ,,                3,2      ,,

GDF/Suez  Nijmegen     1985 (uit 2016)      570   ,,                4,5      ,,

NUON  Hemweg             1995                      630   ,,                4,5      ,,

Essen Amercentrale 9    1994                      600   ,,                4,3      ,,

GDF/Suez  Maasvlakte   2015                      800   ,,                6,2      ,,

EON Maasvlakte 3          2015                    1070   ,,                7,9      ,,

Essent Eemshaven          2015                    1600    ,,               10,4     ,,           

Totaal                                       7321                    52Ook vond ik ergens dat Nederland per jaar in totaal 200 megaton CO2 uitstoot en dat het sluiten van de kolencentrales de CO2 uitstoot van Nederland met 31 % zou verminderen. Greenpeace opperde in reactie dat dit eigenlijk maar 9 % (“netto reductie”) is omdat na de sluiting stroom geïmporteerd zou moeten worden die voor een deel met buitenlandse kolen- en bruinkoolcentrales opgewekt wordt.

Nog een getal, ik lees op de website van NOS dat:

“De sluiting van alle kolencentrales in 2020 jaarlijks 7,7 megaton CO2 scheelt, maar dan zou de energie uit kolen volledig vervangen moeten worden door groene energie. 

Ik begrijp hier niets van, hoe komt men aan die 31 % en die 7,7 megaton? 31% van 200 megaton is 62 megaton CO2. Dat klopt dus niet met de 52 megaton van álle kolencentrales in de tabel van Greenpeace en nog minder met de kolencentrales waarover nog geen plannen voor sluiting zijn genomen. En die 7,7 megaton van de NOS? Dat getal begrijp ik helemaal niet, op welke kolencentrales slaat dit?

Nederland probeert dus echt om aan de uitstoot reductie van CO2, zoals afgesproken is op de klimaatconferenties, te voldoen. Is deze vermindering van CO2 uitstoot wel van invloed op de opwarming van de aarde? Helaas niet.

De aardatmosfeer bevat, zoals ik eerder heb vermeld, ongeveer 3000  gigaton  CO2.  Daar komt nog steeds elk jaar 25 - 30 gigaton (1 gigaton = 1000 megaton) CO2 bij. Zo lang dit doorgaat, doordat vele landen niet mínder, maar méér CO2 uitstoten, zal de opwarming van de aarde doorgaan (als deze opwarming inderdaad door de CO2 toename veroorzaakt wordt) en niet beperkt blijven tot 2 graden Celsius (wat trouwens veel te veel is).

Ik vraag me nog iets af: Kunnen we die 7 miljard euro niet gebruiken om de boosdoeners van kolencentrales: CO2, fijnstof en NOx, af te vangen en de CO2 onderzees op te slaan? Dan hoeven we de kolencentrales niet te sluiten en blijft de stroomprijs laag.BRONNEN

Website van NOS

7,7 megaton minder CO2

De sluiting scheelt jaarlijks 7,7 megaton CO2. Maar dan zou de energie uit kolen, volledig vervangen moeten worden door groene energie.

De moderne kolencentrales toepassen, dan scheelt dat een kwart van de CO2 emissie (maximaal 250 gram CO2 per kWh)
Bovendien zetten die moderne varianten 45 procent van de verbrandingswarmte om in energie, 8 procent meer dan hun oudere broertjes.

Gascentrales stoten maximaal 400 gram CO2 uit per opgewekt kWh. Voor een huishouden zou dat op jaarbasis 2.000 kilo CO2-uitstoot schelen.

Nederland stoot alles bij elkaar jaarlijks 200 megaton CO2 uit. Doelstelling van het Energieakkoord is die uitstoot tot 2020 met 25% te verminderen.

Website van Greenpeace

“2. Hoeveel kolencentrales zijn er in Nederland?

Er staan nu in Nederland 8 kolencentrales aan. Drie oude installaties zijn onlangs gesloten en voor eind 2017 gaan er nog eens 2 centrales dicht, zoals afgesproken in het energieakkoord. Dan zijn er nog twee centrales uit de jaren 90. Dit jaar zijn er drie (!) nieuwe centrales geopend, door E.ON, Essent en GDF Suez. Zelfs als we de 5 oudste centrales sluiten, stoten de centrales uit de jaren negentig samen met de 3 nieuwe centrales samen 31,4 megaton CO2 uit. Dat is 16 procent van alle CO2 die in Nederland de lucht in gaat.”

Die laatste getallen kloppen wel, (100 : 16) x 31, 4 = 196,25. Ongeveer 200 megaton CO2 dus.Zie ook blog nr.7 van 7 maart j.l.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten