woensdag 7 juni 2017

Nr, 20, CO2 getallen 7 juni 2017


Nr. 20 MOEILIJK TE VINDEN CO2-GETALLEN, 7 juni 2017

Een jaar of 12 geleden, overwinterend in Spanje, begon ik me voor CO2 te interesseren. Waarom eigenlijk? Hebzucht? Ik las namelijk dat Sir Richard Branson (van Virgin Airways) een groot bedrag (25 miljoen dollar) bood aan iedereen die jaarlijks 1 Gigaton CO2 uit de lucht kan halen, gedurende 10 jaar. Zou ik weten hoe? Ik had bepaalde ideeën, lees maar op mijn website: “De 25 miljoen dollar kwestie”.

Ik heb weinig meer over Richards aanbod gehoord, waarschijnlijk is niemand hiertoe in staat. Jammer, want CO2 op grote schaal uit de lucht verwijderen is natuurlijk veel logischer dan de “CO2 uitstoot beperking”, die door de huidige klimaatdeskundigen gepropageerd wordt en in Parijs door vele regeringen is afgesproken.

Bij die afspraken in Parijs gaat iedereen er blijkbaar vanuit dat de gestegen CO2 concentratie in de atmosfeer de “global warming” en het smelten van het poolijs veroorzaakt. Zoals ik in eerdere blogs (nr. 17 en 19) al eens uitlegde is dit helemaal niet zeker.

Waar het mij in deze blog allereerst omgaat: zijn de getallen die ik ooit zelf berekende juist? Percentages zijn namelijk wel te vinden op internet maar concrete hoeveelheden zeer moeilijk. Met veel moeite  vond ik onlangs een artikel met gegevens die mijn getallen bevestigen. Dat was in de website: “micpohling.wordpress.com”, die de gegevens verkreeg  van: “The National Center for Atmospheric Research.”

Er is één gegeven dat wél overal te vinden. Dat is dat de atmosfeer van nu ongeveer 400 ppmv (parts per million volume) CO2 bevat. Maar…. hoeveel CO2 is dat eigenlijk? Een ander gegeven dat ook nog wel te vinden is, is de uitstoot van een aantal landen (percentages) maar de totale CO2 uitstoot in gewicht (Gigaton) van de wereld is moeilijk te vinden. De werelduitstoot blijkt de laatste jaren, o.a. door de economische crisis en allerlei maatregelen, vrij stabiel en bedraagt al jaren rond 30 Gigaton per jaar. (Één Gigaton = 1.000.000.000.000 kg.). De laatste 3 jaar was de uitstoot 32 Gigaton.

Maar….hoe bereken je eigenlijk de totale hoeveelheid CO2 in de lucht? Dat bleek niet zo moeilijk. De luchtdruk op aarde bedraagt gemiddeld zo’n 1000 millibar, dat is ongeveer 1 kg/cm2. Op iedere vierkante centimeter aarde drukt dus één kilo lucht. Dus, redeneerde ik, als je de oppervlakte van de aarde in cm2 weet, heb je het gewicht (de massa) van de atmosfeer. Om de oppervlakte van de aardbol te berekenen moet je de straal  “r” weten. Dat doe je door de omtrek van de aarde (40.000 km) te delen door 2π (2 x 3,14), we krijgen dan: r = 6369,4267 km. De oppervlakte van een bol is te berekenen volgens de formule: Oppervlak bol = 4πr2. We krijgen dan een oppervlakte van ongeveer: 5,1 x 1018 cm2. Dit is dus óók het gewicht van de aardatmosfeer in kg. Klopt dit?

According to the National Center for Atmospheric Research: “The total mean mass of the atmosphere is 5.1480×1018 kg.

Nu nog het gewicht van de CO2 in de lucht. In 2016 bedroeg de CO2 concentratie van de lucht 409 ppmv (parts per million). Ik begrijp dat dit gelijk is aan 0,0409 volume procent. Aangezien CO2 ongeveer 1,519 maal zo zwaar is als lucht komen we op een (gewichts) percentage van 0,06213 %.

Volgens de eerder genoemde instantie bedroeg in 2007:

“The total weight of CO2 = 0.0582% x 5.1480 x 1015 tonnes
  = 2.996×1012 tonnes”.

In 2016 komen we dan op: 0,06213% x 5,1480 x 1015 tonnes
  = 3.198×1012 tonnes CO2.

Dit komt dus neer op ongeveer 3200 Gigaton CO2. Mijn berekeningen waren dus grotendeels juist.

Toentertijd (2006) kwam ik op 3000 Gigaton CO2. De totale hoeveelheid CO2 in de lucht is in de laatste 10 à 12 jaar dus met 200 Gigaton gestegen. Is dat ernstig? Waterdamp is ongeveer net zo’n sterk broeikasgas als CO2 en daarvan bevindt zich 0,4 % (dat is 100 maal meer) in de lucht! Dat de toegenomen CO2 concentratie de opwarming van de aarde is, daar kunnen we volgens mij vraagtekens bij zetten.

Wie zijn thans de grootste CO2 “uitstoters” in deze wereld eigenlijk? De grootste is China met z’n duizend kolencentrales, gevolgd door de VS. Hierbij wat getallen over de jaarlijkse CO2 uitstoot (in 2015 of 2016):

China:                9,9    Gigaton CO2

USA:                 5,2            ,,

India:                2,4            ,,

Rusland:             1,8             ,,

Europese Unie   1,75           ,,

Japan:              1,25           ,,

Duitsland:          0,76          ,,       = 760  Megaton CO2

Frankrijk:          0,34          ,,       = 340        ,,       

Nederland:        0,17           ,,       = 170         ,,     

Wereld:             30             ,,       = 30.000   ,,