woensdag 15 februari 2017

Nr. !8 "Sievert" 15 februari 2017


Nr. 18  “SIEVERT”  15 Februari 2017

Op de website van mr. drs. Boudine (www.boublog.nl) staat sinds kort (10 februari 2017) een verontrustend kaartje van de Grote Oceaan en de volgende tekst:

“Het nieuws is al enige dagen bekend: in Fukushima wordt nu een stralingsniveau gemeten van 530 Sievert per uur. Dat stralingsniveau is zo hoog dat men spreekt van “ONVOORSTELBAAR”.

Dan moet er dus echt wat aan de hand zijn. Sievert, wat is dat eigenlijk? Het is een eenheid van radioactieve (ioniserende) straling. 530 Sievert, is dat werkelijk “onvoorstelbaar hoog? Op internet vond ik de volgende informatie over het gevaar van straling, aangeduid in eenheden Sievert (en millisievert). Het volgende lees ik in een NOS artikel van 27 maart 2011.

“De verhoogde waarden die deze week in het drinkwater in Tokio werden aangetroffen (dubbel zo veel als is toegestaan voor baby's en kinderen) kan met 0,4 millisievert een verhoogde kans op kanker betekenen, maar is feitelijk te verwaarlozen.

In de kernreactors van Fukushima liggen de waarden een stuk hoger. In Nederland is voor mensen die met straling werken 100 millisievert in vijf jaar het wettelijk maximum. Voor de werknemers van Fukushima is vanwege de noodsituatie een grens van 250 millisievert vastgesteld. Zo'n waarde kan al leiden tot kleine veranderingen in bijvoorbeeld de samenstelling van het bloed. Ook is er een verhoogd risico op kanker. Vooral bij kleine kinderen en baby's is het risico daarop groter. Daarnaast bestaat een (kleine) kans op verandering van het dna in geslachtscellen, die kan leiden tot geboorteafwijkingen in de volgende generaties”.

Problematischer wordt het boven de 1000 millisievert, als de eerste tekenen van stralingsziekte zich openbaren. Eerst wordt men misselijk, later volgen diarree, haaruitval en bloedingen.

Echt serieus wordt het rond de 4000 millisievert. Als een persoon dan niet wordt behandeld, kan hij binnen twee maanden sterven. Bij 10.000 millisievert zal iemand in een of twee weken dood zijn aan interne bloedingen. Het dubbele daarvan tast het centrale zenuwstelsel aan en leidt binnen enkele uren tot de dood”.

530 Sievert (530.000 millisievert) is dus inderdaad onvoorstelbaar hoog. Het ergste is dat er, volgens mr. Drs. Boudine, niks aan te doen is. Nog erger: in de MSM (kranten, radio en zo) wordt er nauwelijks aandacht aan besteed: “het is daar oorverdovend stil.”

(Intussen is zelfs 650 Sievert gemeten)
We moeten hopen dat de metingen onjuist zijn. Is de waarde inderdaad zo hoog, dan is een groot deel van de wereld in direct gevaar. Op den duur kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Het is dus hoog tijd dat er ingegrepen wordt, maar nog niemand weet hoe. En de “mainstream media”? Die zwijgen vooral.