donderdag 11 augustus 2016

Nr, 13 OVERBEVOLKING


Nr. 13   OVERBEVOLKING                       5 augustus 2016

In het nieuws werd onlangs vermeld dat de bevolking van Nederland met 45.000 inwoners (maar ik zag ook andere getallen) was toegenomen, was dat sinds 2015? Ook was te kezen dat die toename hoofdzakelijk door de instroom van vluchtelingen kwam.

Meteen rees bij mij de gedachte op: “Is Nederland langzamerhand niet te vol met nu 17 miljoen inwoners?” Ja dat vond men ook al in de vijftiger jaren, toen de regering ons stimuleerde te emigreren. Zelfs de koningin vond ons land toen (met ruim 10 miljoen inwoners) “vol, overvol”.

En nu, ruim 60 jaar later? We zijn zelfs een immigratieland geworden: “Kom maar binnen!”, en dat gebeurt dan ook. Van alles komt er binnen, uit Afrika, Azië maar ook uit Europa. Echte vluchtelingen maar nog veel meer gelukzoekers.

Is die politiek verstandig? We stikken intussen van de problemen, en die worden er zo niet beter op: Files, werkloosheid, vergrijzing, daklozen, woningnood, voedselbanken, enz. We hebben nu brede snelwegen die toch nog steeds te smal blijken door steeds meer auto’s. De  natuur komt steeds meer in de verdrukking en moet wijken, steeds meer planten en vogels dreigen uit te sterven. De CO2 uitstoot is te hoog en de CO2 concentratie in de lucht stijgt nog steeds. Nieuwe kolencentrales moeten daarom weer sluiten maar dan moeten we stroom importeren. Dan hebben we ook nog teveel fijnstof, afval,  mestoverschot, bodemdaling en aardbevingen door gasproductie. Door de klimaatverandering en warmer zeewater hebben we nu ook steeds heftigere buien met zeer veel neerslag, soms (enorme) hagelstenen, onvoldoende waterberging en ondergelopen straten en woningen.

Men probeert wél wat aan de opwarming van de aarde te doen, door de CO2 uitstoot te verminderen. Maar doen we ook iets om het aantal inwoners van Nederland te verminderen? Eigenlijk niet, terwijl toch heel veel problemen in dit overvolle land uiteindelijk aan de “overbevolking” van ons land te wijten zijn.

Men probeert nu de stroom vluchtelingen wat in te dammen, alleen echte vluchtelingen mogen naar binnen, maar men stelt nog steeds geen quota en zet illegalen nauwelijks uit en dus groeit ons land nog steeds. Er wordt nog steeds kinderbijslag gegeven, dus hoe meer kinderen, hoe meer geld, niet erg handig om het inwonertal van Nederland terug te brengen, maar dat wíl men blijkbaar ook niet.

Er is al jaren lang een “club van 10 miljoen” die Nederland terug naar 10 miljoen inwoners wil hebben, maar helaas, zij zijn “roepende in de woestijn”.  

OVERBEVOLKING

Bij dit alles denk je automatisch aan “overbevolking”, Nederland is overbevolkt. Maar dit woord kom je niet vaak tegen, er lijkt een taboe op te rusten. Maar toch, de overbevolking is de oorzaak van ongeveer alle problemen die we in Nederland, maar ook op deze wereld, hebben. Laat ik eens wat getallen verzamelen, want waar hebben we het eigenlijk over? Eerst maar Nederland:

                         Aantal inwoners van Nederland in:1900                5,1   miljoen             1910            5,9   miljoen      1920                6,8       ,,                  1930           7,9       ,,
1940                8,9       ,,                  1950           10,1      ,,
1960                11,5      ,,                  1970           13        ,,
1980                14,1      ,,                  1990           15        ,,
2000                5,9      ,,                  2010            16,6      ,,

                         Nu in 2016:  17 miljoen inwoners !

In een dikke eeuw zijn we dus enorm gegroeid, van 5 naar 17 miljoen

Wat betekent dit voor de bevolking ? Dat we steeds minder ruimte hebben, voor ons, voor ons vervoer, voor onze woningen, dat het steeds drukker wordt, enz.
                                       

Oppervlakte van Nederland is:  4.150.000 ha  betekent dat:

Ruimte per inwoner:  0,24 ha = 2400 m2

In werkelijkheid is het minder, zonder water (18 %) beslaat de  oppervlakte ongeveer 3.400.000 ha, resulterend in:

Ruimte per inwoner:  0,2 ha = 2000 m2


Bekijken we nu de bevolkingsgroei op wereldschaal vanaf het begin. De mensheid begon ongeveer een half miljoen jaar geleden, zeker is dit niet, maar laten we hiervan uitgaan. In ieder geval heeft het honderdduizenden jaren geduurd, tot rond het jaar 1800 er één miljard mensen op aarde rond liepen. Daarna ging het snel, te snel ! Bekijk de tabel:

                Aantal inwoners van de wereld in:

1804                1 miljard                   1927                2 miljard

1959                3 miljard                  1974                4 miljard

1987                5 miljard                  1999                6 miljard

                Nu in 2016:  ruim 7,4 miljard inwoners !

In 200 jaar dus 7 maal zoveel mensen. Wat betekent dit voor de mens qua beschikbare ruimte?

Oppervlakte van de wereld is: 51.000.000.000 ha totaal.

Hiervan is 72 % water en 28 % land.

Oppervlakte van het land is:   15.000.000.000 ha

Bruto ruimte per wereldbewoner is dan ongeveer 2 ha = 20.000 m2,  10 maal zoveel als in Nederland dus. Ruimte genoeg dus? Heel veel van deze ruimte is nodig voor voedselproductie en dat wordt niet minder, in tegendeel, omdat de wereldbevolking stijgt, is er steeds meer voedsel nodig en dus meer ruimte.
De Club van Tien miljoen zegt hierover het volgende:

“Overbevolking is een wereldprobleem. Maar laten we ook onze eigen 17 miljoen superconsumenten en megavervuilers, medeveroorzakers van broeikaseffect en klimaatverandering, proberen te reduceren. Terug naar vier miljoen, maar met de nodige versobering en vergroening is er in Nederland wellicht ruimte voor een club van tien miljoen”.

“De aarde kan nu eenmaal maar voor twee miljard mensen een kwaliteit van leven bieden op het niveau van de Europese Unie. Met acht à tien miljard mensen zal de welvaart per persoon op wereldschaal dalen tot dat van een arme boer die nauwelijks in zijn eigen voedsel kan voorzien en geen welvaart kent. We zullen dus alles eerlijk moeten delen om geen ruzie of oorlog te krijgen.”

Helaas, dat doen we niet en ruzie en oorlog hebben we al.

Bron:


Wikipedia voor de getallen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten