vrijdag 8 april 2016

NR 9 Tunnel van Leeuwarden naar Maastricht


TUNNEL  LEEUWARDEN  - MAASTRICHT

Deze afstand bedraagt per trein zo’n 300 km, in rechte lijn (over land) 260 km. Als we nu een tunnel in rechte lijn boren tussen deze steden, hoeveel korter zou die tunnel dan zijn en wat zou het diepste punt van de tunnel zijn? Daarvoor moeten we gaan rekenen met behulp van “goniometrie” (hoekmeting).

We noemen de afstand (over de aarde} tussen Leeuwarden en Maastricht “A” (260 km) en geven de afstand tot het diepste punt de letter “D”. De straal van de aardbol is “R”.  Pi = 3,14159265
         

                   

De omtrek van de aarde is ongeveer 40.000 kilometer. Daaruit volgt dat de straal “R” gelijk is aan: 40.000 : 2π = 6366,198 km.  

In de figuur zien we de hoeken “a” en twee rechthoekige driehoeken met zijden: R, R-D en de helft van de tunnel.

Als we nu de waarde en de cosinus van hoek “a” kennen, kunnen we diepte D berekenen, want cosinus “a” is (R-D) : R.

Nu moeten we eerst de waarde van hoek “a” bepalen.

Deze is 0,5 x (A : aardomtrek) x 3600, dus 0,5 x (260 : 40.000) x  3600 = 1,170 .

Cos 1,170 = 0,99979151185.  Hieruit volgt dat:

Cos 1,170 = R - D  =   6366,198 - D    =  0,99979151185

                    R            6366,198

Kruiselings vermenigvuldigen geeft:

6366,198 – D = 0,99979151185 x 6366,198

D = 6366,198 – (0,99979151185 x 6366,198 ) =

6366, 198 – 6364,8706 = 1,3274 km = 1327 meter.

Sin a is gelijk aan de halve tunnellengte gedeeld door R.

De lengte van de tunnel is dus: 2 R sin a.

Sin 1,170 = 0.02041893309

Lengte tunnel is dus: 2 x 6366,198 x  0.02041893309 = 259,98 km

De tunnel blijkt in deze berekening dus nauwelijks korter, maar het diepste punt van de tunnel ligt wel 1327 meter onder het aardoppervlak.Geen opmerkingen:

Een reactie posten