zondag 14 mei 2017

Nr 19 HOUTPELLETS 14 mei 2017


Nr. 19,  14 mei 2017,  HOUTPELLETS

Het was al in 2015 bekend, maar onlangs opnieuw in het nieuws: in de VS worden enorme percelen waardevol bos onnodig gekapt! Waarom? Om er HOUTPELLETS van te maken, die vervolgens in grote hoeveelheden per schip naar o.a. Nederland verscheept worden, alwaar ze in centrales (in plaats van kolen) verstookt worden om elektriciteit op te wekken.

WIE VERZINT ZO IETS, HOE KOMT MEN OP ZO’N IDEE? IS DAT DUURZAAM ONDERNEMEN? HELPT DAT TEGEN DE OPWARMING VAN DE AARDE?

Energiereus RWE kreeg zelfs 1,6 miljard euro subsidie om over te schakelen van kolen op “biomassa” en zo het verstoken van houtpellets mogelijk te maken. Met kolen verstoken moeten we stoppen omdat in Parijs is afgesproken dat de CO2 uitstoot omlaag moet. Daar kan nog enig begrip voor opgebracht worden. Maar er staan nog een paar splinternieuwe kolencentrales, dus dan verbranden we maar een stel prachtige oerbossen? Wil men op deze wijze de CO2 uitstoot verminderen? Waar zijn we mee bezig? We hebben juist bomen en bossen nodig, het zijn de longen van de wereld!

Bij het verbranden van hout komt ook zeer veel CO2 vrij, dus wat is de gedachte hierachter? “Het verbranden van ‘biomassa’, zoals hout, is ‘CO2 neutraal’.” Dat zeggen de klimaatgeleerden tenminste, maar voor deze “neutraliteit” heb ik geen enkel begrip. Een boom absorbeert gedurende zijn hele leven CO2, haalt met hulp van de fotosynthese de C (koolstof) eruit en ademt O2 (zuurstof) uit. Als de boom sterft komt de opgenomen C als CO2 weer vrij, maar niet alles, een deel wordt permanent opgeslagen in de bodem (als humus, veen, turf, bruinkool enz.). Daarom wordt (werd?) het planten van bomen gepromoot, want we hebben  bomen toch nodig voor zuurstof en opname van CO2. Nu ineens niet meer? Intussen is nu 50% van al het bos van de wereld verdwenen, gekapt of verbrand. De enorme hoeveelheden kolen, olie en aardgas die in miljoenen jaren door de oerbossen zijn ontstaan, hebben wij sinds de industriële revolutie in snel tempo verbruikt, om elektriciteit op te wekken, schepen, auto’s en vliegtuigen aan te drijven en allerlei kunststoffen te fabriceren Daardoor is de (zeer lage) CO2 concentratie in de atmosfeer nu gestegen van 0,03 % naar 0,04 %. Deze stijging zou dus de opwarming van de aarde  veroorzaakt hebben, omdat algemeen aangenomen wordt dat CO2 een belangrijk “broeikasgas” is. Dat de aarde aan ’t opwarmen is, dat kan niet ontkend worden: regenval en wervelstormen zijn heftiger dan ooit door de gestegen zeewatertemperatuur. Maar dat dit door de toegenomen CO2 concentratie komt is helemaal niet zeker.

Onze zon zou ook een oorzaak kunnen zijn want de zonkracht varieert nogal en zou dus óók voor opwarming van de aarde kunnen zorgen. Het is zelfs zo dat de aarde in het (nog niet zo verre) verleden meermaals opwarmde en dat daarna het CO2 gehalte toenam: oorzaak en gevolg omgekeerd dus. Als zeewater warmer wordt, komt er namelijk opgeloste CO2 vrij, want koud water kan meer gas bevatten dan warm water.

Nog niet zo lang geleden, in de 19e eeuw, warmde de aarde ook op, namelijk tussen 1850 en 1890 en dat kan dus niet met de CO2 concentratie te maken hebben gehad. Die obsessie van de regeringen en klimaatclubs over de CO2 uitstoot is volgens mij dan ook onterecht. Waterdamp is bijvoorbeeld een veel sterker broeikasgas dan CO2 en wie praat daarover? De atmosfeer bevat gemiddeld 0,25 % waterdamp, veel meer dan CO2 dus.

Nog iets over de kolencentrales: er is 8 miljard nodig om een aantal kolencentrales te sluiten. Als die CO2 werkelijk zo schadelijk is als men zegt, dan zou het toch veel beter zijn om dit enorme bedrag te gebruiken om een methode te ontwikkelen om de CO2, die vrijkomt bij het verstoken van fossiele brandstof, af te vangen? Nu gaan we in plaats van kolen: aardgas, olie en biomassa verstoken. Worden de kolencentrales gesloten dan zullen we veel meer stroom moeten importeren. Dat is vaak kernstroom, maar ook stroom die opgewekt is met bruinkool (in Duitsland) en met steenkool, olie en gas. Inderdaad: er is ook echte groene stroom maar het aandeel is nog steeds klein. Er wordt trouwens al langer stroom geïmporteerd. Ook onze enige kerncentrale wil men sluiten, terwijl die toch geen CO2 uitstoot. Te gevaarlijk? Ja, als men de kerncentrales niet voorziet van een grote koeltank in de top die bij stroomuitval de reactor automatisch koelt tot de stroomvoorziening weer hersteld is. Borssele, Tsjernobiel, Fukushima, al deze kerncentrales hebben deze voorziening niet. Ze hebben wel noodgeneratoren, maar die stonden bij de ramp bij Fukushima onder water.

En dan staan er ook nog 1000 kolencentrales in China. Moeten die ook allemaal dicht? Wij in Nederland verminderen de CO2 uitstoot en andere landen, zoals China, stoten juist meer uit. Willen we wat aan de CO2 concentratie doen, dan moeten we niet de CO2 uitstoot verminderen maar de CO2 zelf uit de atmosfeer verwijderen. Daar praat niemand over, ook niet of CO2 wel werkelijk de aardopwarming veroorzaakt…..     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten